شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

@sara@

+ من که يادم رفت امشب سلام بدم ولي اشکال نداره بچه ها دوستون دارمممممممم باي
@sara@
92/5/17
@sara@
دختران حوا باي گلمممم
@sara@
خخخخخخخخخ اره داداشي بازم خوشحالم اومدي باي
@sara@
سلام داش محسن و باي
@sara@
خلي بدب
@sara@
بقدي
@sara@
خخخخخخخخخخخخخخ بدي
سبحان.
*دلِ خوش*
@sara@
اي باااااباااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقا سبحان اين چيه ميگي تورو قران
@sara@
اره داداش
@sara@
x-(
@sara@
x-(
تسبیح دیجیتال
@sara@
رتبه 0
0 برگزیده
279 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
@sara@ عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top